Hva er Commfides e-ID Virksomhet?

Et Commfides e-ID Virksomhetssertifikat identifiserer en bestemt virksomhet. Dette er et sertifikat som ved fullmakter opererer på vegne av virksomheten og ikke som privatperson.
Eksternt gir sertifikatet tilgang til tjenester som krever offentlig godkjent e-ID autentisering.

Commfides e-ID Virksomhetssertifikat har følgende bruksområder:

  • Autentisering på vegne av virksomheten mot eksterne tjenester som krever offentlig godkjent e-ID
  • Elektronisk signatur i anbud (Signering på vegne av virksomheten)
  • Signering og kryptering av dokumenter på vegne av virksomheten (Excel, Word, Adobe etc)

Commfides Virksomhetssertifikat muliggjør elektronisk behandling og verifisering av for eksempel offesiell korespondanse, tilbud, kontrakter og lignende, på en rask, enkel, effektiv og sikker måte.
Commfides Virksomhetssertifikat tilfredstiller alle offentlige krav og kan benyttes til signering, kryptering og autentisering for personer med prokura/signeringsrett i virksomheten eller på automatiserte systemer og andre tjenester i virksomheten.

Ved bruk av kryptering kan man sikre virksomheten mot tap og uautorisert innsyn til verdifull og sensitiv informasjon.
Ved bruk av signeringer kan man blant annet signerer dokumenter, transaksjoner og prosesser, man kan identifisere virksomheten og virksomhetens representant og bekrefte att signeringen er gyldig og autorisert på bedriftens vegne.
Virksomhetssertifikat som oppfyller alle offentlige krav er trygt og den eneste praktiske måten å signere, autentisere eller kryptere på virksomhetens vegne.

Bestilling av Commfides Virksomhetssertifikat

For virksomhetssertifikat på sikkerhetsnivå 3: https://www.commfides.com/e-ID/Bestill-Commfides-Virksomhetssertifikat.html
For virksomhetssertifikat på sikkerhetsnivå 4: Kontakt Commfides på 21 55 62 60, eller servicedesk@commfides.com.